STS Electronics Ltd
Изчисляване параметрите за етикираща машина Parameters calculation for labeling machine
STS 808
Измерете и въведете: Measure and type in:
Лента с етикети Label bar
Съд Container
Процеп между етикетите Labels gap
L0 = [mm]
Дължина на етикетите Distance labels
L = [mm]
Диаметър на съда Diameter
D = [mm]
Изчислени параметри: Calculated parameters:
Офсет стоп Offset stop
[mm]
Време движение
/Препоръчително/
Time move motor
/Recommended/
[s]
Измерете и въведете: Measure and type in:
Лента с етикети Label bar
Съд Container
Дължина преден етикет Label front distance
L1 = [mm]
Процеп между етикетите Labels gap
L0 = [mm]
Дължина заден етикет Label back distance
L2 = [mm]
Диаметър на съда Diameter
D = [mm]
Изчислени параметри: Calculated parameters:
Офсет стоп 1 Offset stop 1
[mm]
Офсет стоп 2 Offset stop 2
[mm]
Разстояние между етикетите Distance labels
[cm]
Време движение
/Препоръчително/
Time move motor
/Recommended/
[s]